شرکت خدماتی پارسیان

شرکت خدماتی

خدماتی که گروه شرکت های خدماتی پارسیان ارائه میدهد به شرح زیر هستند .

اعزام نگبان محله , پرستار کودک , پرستار پیرزن, پرستار پیرمرد , نظافت منازل , سمپاشی, لوله باز کنی

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی امروزه یکی از مهمترین دغدغه های صاحبان مشاغل است . با گرایش روز افزون کاربران و مشتریان سنتی سازمانها به فضای اینترنت سازماندهی و فعالیت با استراتژی مشخص در فضای اینترنت برای شرکت ها بسیار پر اهمیت مینماید

مقالات آموزشی بازاریابی اینترنتی